• I TENKEBOKSEN: Valle kommune vil utrede eiendomsskatt. Ordfører Tarald Myrum sier det er størst inntektspotensial knyttet til hyttene i Brokke. Her er han avbildet på ski ved Furestøyl i Rysstad. FOTO: Johs Bj_rkeli

Valle vurderer også eiendomsskatt

Det er ikke bare hytteeiere i Bykle som kan få eiendomsskatt. Nå vurderer Valle det samme.