• PC: Stadig flere bedrifter benytter seg av sosiale medier for å nå ut til potensielle ansatte. Driftsleder ved Hr. redaktør, Ingvild Wetrhus Thorsvik, bruker Facebook til å trekke til seg nye folk, både gjester og ansatte, til restauranten. FOTO: Hanne Christine Bor

Søker ansatte via Facebook

Restauranten og utestedet Hr. Redaktør bruker kun Facebook når de nå søker etter nye folk.