• Norges Kristelige Legeforening mener prøverørsbefruktning kan sidestilles med abort, siden overtallige egg fryses eller destrueres. De vil at leger skal kunne nekte å henvise pasienter til behandling som strider med legens samvittighet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX.

LLH: – Vi vil vite hvilke leger som tenker slik

Norges Kristelige Legeforening krever at leger skal kunne avvise lesbiske som ber om assistert befruktning og par som ber om prøverørsbefruktning. Foreningen har mer enn 800 medlemmer.