• LEGEATTEST MOT FISK: I undersøkelsen så forskerne særlig på om det legges vekt på å få pasientene til å spise fisk. De fant at pasienter har fått legeattest på å ikke få fisk til middag. FOTO: Arkivfoto / Scanpix

Får legeattest for å slippe fisk

Psykiatriske pasienter på Sørlandet har fått legeattest for å slippe fisk til middag. Det kan ødelegge for behandlingen, mener forskere.