• Denne hytta på Svartenut er én av tre hytter som stenges for overnatting fram til sommeren. FOTO: DNT Sør

Stenger turisthytter for overnatting

Frem til sommeren vil det ikke være lov å overnatte på tre av turistforeningens hytter på Setesdal.