• SYKEHUSTOMTA: På nordsiden av E 18 har Lillesand kommune satt av et stort område til en offentlig institusjon. Lillesand Høyre mener dette er en ideell plassering for et "park and ride"-anlegg. FOTO: Hans Jacob Brekke

Vil ha pendleranlegg ved sykehustomta

Lillesandsordfører Arne Thomassen vil ha Lillesands tredje "park and ride"-anlegg på Kjerlingland.