E.coli-bakterier i drikkevann

20 husstander i Eikelandsdalen nord i Vennesla er informert om funn av e.coli-bakterier i drikkevannet.