• Peter Gitmark gleder seg over EU, som er tildelt Nobels fredspris.

Synes fredsprisreaksjoner er latterlige

Medlem i utenrikskomiteen, Peter Gitmark (H), er skuffet over at motstandere av norsk EU-medlemskap ikke klarer å glede seg over fredsprisen.