• Her i State Courts-bygningen må to tidligere ansatte i NOV møte i retten. Blir de dømt, kan de vente seg straffer som er langt strengere enn for tilsvarende forhold i Norge. FOTO: FRANK MERSLAND

- Det er langt strengere enn i Norge

Nordmenn som oppholder seg i Singapore risikerer strengere straffer for lovbrudd enn det som er vanlig hjemme.