• - Høstferien er en utmerket mulighet til å bruke tid sammen som familie, mener førsteamanuensis Marit Hoveid ved NTNU. Foto: SHUTTERSTOCK

Har høstferien utspilt sin rolle?

— Nei, mener førsteamanuensis Marit Hoveid. Hun mener barna har godt av avbrekk i det lange skoleåret.