• 40-åringens forsvarer, Arvid Sjødin, er fornøyd med at Agder lagmannsrett reduserte straffen med to måneder. 40-åringen ble i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i ett år og fire måneder for besittelse av store mengder barneporno. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Barneporno-dømt fikk mildere straff

Agder lagmannsrett reduserte straffen til den tidligere sommerleirsjefen med to måneder.