• Kirsten og Bernhard Langeland synes ikke det er så lenge siden bryllupsbildet ble tatt. FOTO: Lars Hollerud

De møttes til dans for lenge siden

Kirsten (83) og Bernhard Langeland (85) vet godt hva dans kan føre med seg.