Åpner for kontantstøtte

Etter flere års kamp for å få fjernet den, er stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) åpen for å beholde kontantstøtten. Men kun hvis det samtidig innføres tiltak som får kvinner til å delta mer aktivt i arbeidslivet.