• Professor Elling Bere ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA mener det ville være en god investering for det offentlige å videreføre ordningen med gratis skolefrukt. FOTO: Kjartan Bjelland

UiA-forskning: Skolefrukt motvirker overvekt

Samme høst som ordningen med gratis skolefrukt opphører, presenterer Universitetet i Agder forskning som dokumenterer at ordningen har hatt god helsegevinst.