• Fylkesutdanningssjef Arly Hauge tror det kan bli vanskelig å tiltrekke seg elever til en ny videregående skole i Søgne. Politikerne i Hovedutvalg for kultur og utdanning diskuterte den nye skolebruksplanen for Vest-Agder på tirsdag. Den skal nå ut på høring.I framgrunnen: Benedichte Limmesand Hellestøl (H) og Helene Fredheim (Frp).

Frykter at elever velger privatskole framfor Søgne

Administrasjonen i fylkeskommunen frykter at elever fra Kristiansand vil velge privatskole framfor å pendle til en ny videregående skole på Tangvall. De fraråder en ny videregående skole på Tangvall.