• Prosjektleder for Flik, Øivind Jacobsen (midten), sier at barnehager med dårlige resultater selv må sette i verk tiltak. - Vi kommer ikke til å si at de skal jobbe på en bestemt måte. Det som har skjedd med dette prosjektet, er at vi har blitt dyktigere til å forstå hvor utfordringene ligger. Barnehager og skoler vil profittere på denne fellessatsingen, sier Jacobsen. Her sammen med Mariann Godtfredsen (tv) og Bente Nyborg. De tre leder prosjektet Flik. FOTO: Kjetil Reite

Flere gutter mistrives i barnehagen

Da barna i Kristiansand selv ble spurt om hvordan de hadde det i barnehagen, viste det seg at jentene trivdes langt bedre enn guttene. Forskere tror de ansatte behandler dem forskjellig.