• Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) var blant talerne under konferansen om vold i nære relasjoner på hotell Scandic ved bystranda. Ada Sofie Austegard (til venstre på første rad) i Stine Sofie Stiftelse mener statsrådens fagre ord må utløses i faktisk handling. FOTO: Erlend Olsbu

Krever mer handling for å stoppe vold og overgrep mot barn

Statsråd Solveig Horne (Frp) mener omfanget av vold og overgrep mot barn er et samfunnsproblem som alle må ta på alvor. Ada Sofie Austegard mener det er på tide at festtalene erstattes av handling.