Legger ned kristen skole

Etter å ha drevet skole i Kvås siden 1921, har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) vedtatt å legge ned den private videregående skolen i bygda øverst i Lyngdal.