KOMMUNEPLAN: Spørsmål til Kristiansand kommune: 1. Ettersom jeg har forstått, er det nylig utarbeidet en plan for hele Lund som heter Kommunedelplan for Lund. Hvordan er forholdet mellom Kommunedelplanen og reguleringsplaner som blir laget senere? Skal reguleringsplaner lages etter føringer i kommunedelplanen, eller er det fritt fram til å regulere etter eget hode? 2. På Oddemarka er et areal i kommunedelplanen avsatt til ny regulering. Området er kalt S2. Er blokka i St. Olavsvei 47 flyttet over i det såkalte S2-området? Håper på et kort og konsist svar.Oddvar SørheimKristiansand