• OPPGJØR: Ifølge dommen fra Stavanger tingrett skulle David Toska og de 12 andre ransdømte allerede den 24. mars ha betalt erstatninger på nesten 51,5 millioner kroner til If Skadeforsikring. ARKIVFOTO. FOTO: SCANPIX

Langvarig erstatnings-oppgjør etter NOKAS-saken

Erstatningsoppgjøret etter NOKAS-saken kan for If Skadeforsikrings vedkommende kanskje ta flere tiår, går det fram av opplysninger NTB har fått etter at dommen falt i Stavanger tingrett.