• FOTO: Scanpix

Fire av ti lærere sitter for trangt på jobb

Et lærerpanel har svart på spørsmål om arbeidsmiljø på skolen. Konklusjonene er at fire av ti sliter med dårlig inneklima og trange kontorarbeidsplasser.