Tall fra Statens Innkrevingssentral viser at fotoboksene absolutt gjør jobben sin. Mens antall forenklede forelegg skrevet ut av politiet har holdt seg rimelig konstant, har antall bilister tatt i fotoboks økt drastisk fra 2003 til 2004. I Agder-fylkene sørget fotoboksene for at det ble tatt inn den nette sum av 89,3 millioner kroner fra råkjørere. I 2003 var dette tallet 48,6 millioner.

Bakgrunnen for den kraftige økningen skyldes hovedsaklig myndighetenes økning av bevilgningene til automatisk trafikkontroll. Dette har ført til flere fotobokser langs veiene, samtidig som flere personer arbeider med analyse av bilder og utskriving av forenklede forelegg.

Justisdepartementet opplyser om mange bilister som spekulerer i at boksene er ute av drift. Lokale sjåfører blir gjerne tatt på nytt og på nytt.

Justisdepartementet vil forsette satsingen på automatiske trafikkontroller. På landsbasis er det planlagt å øke antall fotobokser fra 270 til 500 innen 2009. Akershus og Vestfold er fylkene som flest bilister blir tatt, færrest blir tatt i Troms, Finnmark og Sogn og Fjordane.

Tilsammen tok Staten inn nesten en milliard, 962 534 869 kroner, etter lovbrudd i trafikken.

1. februar tar myndighetene seg enda bedre betalt. Se de nye satsene.