Kommunebudsjett: Budsjettdebatten i bystyret burde ha blitt sendt direkte på tv. Det er nesten synd at budsjettet som gjelder alle i Kristiansand nesten går upåaktet hen. Litt får vi da, og som oftest kommer de mest ytterligående forslag i pressen, mens de seriøse forslagene sjelden blir kommentert. Storbukås i Frp er ute med sitt forslag til budsjett i Fædrelandsvennen 22. november. Noe nytt er det egentlig ikke, men artig er det å lese. Eiendomsavgiften skal ned med 70 millioner kroner, helse— og sosialbudsjettet skal styrkes med 60 millioner kroner. Inndekning av dette skal Storbukås ta ved bl.a. å kutte 50 stillinger i kommunen og legge ned omstillingsentralen. Hvis en tar et kjapt regnestykke ser vi at kuttes det med 50 ansatte i tillegg til denne omstillingsentralen, vil dette utgjøre omtrent 30 millioner kroner. Med et kutt på 70 millioner + 60 millioner blir dette 130 millioner kroner i driftsmidler som må dekkes inn. Trekker en fra 30 gjenstår 100 millioner i underdekning på budjettet. At Storbukås forsøker å gjemme seg bak det nye kulturhuset «Kilden» bør han glemme. Kommunen har per i dag store problemer med å finne finansiering på driften. Hvorfor tror Storbukås at rådmannen ønsker omtaksering av alle eiendommer i Kristiansand? Nettopp for å få penger til driften av kulturhuset. Så lenge Storbukås driver som han gjør med slike useriøse utspill uten dekning i budsjettet, får rådmannen fritt spill. Det er nok ingen seriøse partier som vil legge fram et budsjett med underbalanse på over 100 millioner i budsjettperioden. Får vi et valgresultat til neste år med et sterkt Frp, må nok folk i denne by belage seg bl.a. på omtaksering av sine boliger og et kulturhus til 1300 millioner kroner. De eldre og syke vil trolig gå trangere tider i møte. Hvorfor? Svaret gir seg selv.Eivind LarssenVest-Agder Pensjonisparti