KRISTIANSAND: Det forutsettes at området skal være åpent for allmennheten. Saken behandles i byutviklingsstyret 10. februar og i bystyret 30. mars, skriver kommunen på sin nettside.

I saken er det lagt vekt på Kristiansand som turistby og at det ikke er kjente konflikter med campingdrift. Videre er de eksisterende anleggene og bygningene på campingplassen tilfredstillende for videre drift. Det påpekes at avviklingen av campingplassen må planlegges over lengre tid slik av campingturister får god informasjon og kan finne alternative overnattingssteder.

I den vedtatte reguleringsplanen over Roligheden og Kuholmsbukta, som ble godkjent av Bystyret 12. desember 2002, står det at campingdriften i Roligheden skal opphøre i 2005. Bystyrerepresentant Hans Otto Lund fremmet i bystyremøtet 25. august 2004 en interpellasjon om muligheten for videre drift av campingplassen frem til og med år 2009. Bystyret vedtok at administrasjonen måtte vurdere saken.

Plan— og bygningssjefen sendte saken ut på offentig høring i perioden 02.12.04 – 10.01.05. Det er kommet inn åtte uttalelser.

Rolighedens Venner og Lundsiden Bryr Seg går imot forlengelse av campingdriften. De viser til at Roligheden skal være friområde for befolkningen på Lund.

Framnes og Kuholmen Velforening viser til den vedtatte reguleringsplanen, men stiller seg ikke avvisende til fortsatt campingdrift. De forutsetter at det ikke foretas fysiske inngrep eller utbygging i området.

Vest- Agder fylkeskommune mener det kan åpnes for en forlengelse av nåværende drift.

Rådet for funksjonshemmede ber om at området tilrettelegges for sine grupper dersom campingdriften fortsetter.

Internt i kommunen er det flere ulike synspunkter. Wilds Minne skole og parkvesenet ønsker å stenge campingplassen nå, mens helse- og sosialsektoren og teknisk sektors faste prosjektgruppe synes det er greit med forlenget drift i fem år.