BIRKENES: Partiet går inn for at flyktninger med oppholdstillatelse, som fortrinnsvis har vært på SANA på Birkeland, får lov til å bosette seg i kommunen. Dette skal opp i kommunestyret i dag. Saken legges fram uten noe forslag til vedtak fra administrasjonens side. Saken kom opp første gang i juni 2002. Da foreslo administrasjonen å si ja til å bosette 25 flyktninger i årene 2002-2004. Saken ble utsatt til høsten. På et møte i september ble det flertall med 17 mot 10 stemmer for et forslag fra Høyre om ikke å bosette flere flyktninger så lenge SANA var etablert i Birkenes. Unntaket var en familie som da hadde bodd tre år i kommunen og allerede hadde fått oppholdstillatelse. SANA hadde da opptil 130 bosatt i kommunen samtidig. Presset på skolene var stort. I dag er ikke SANA godkjent for mer enn 120 personer. Og nå ligger tallet på 100. «Det vil si at situasjonen er endret», skriver Inger Slågedal i Birkenes SV.