• ORDFØRERHARSELAS: Slik har Moisundportalen karikert tre av Agders mange ordførere. Nettstedet lover at alle kommuneoverhoder på Sørlandet skal få pels, fjør eller skinn på kroppen. FOTO: Moisundportalen/FVN-montasje

Tar karikaturen med et smil

— Oi, oi, oi! Trøste og bære! Ordfører Bjørn Ropstad fikk seg en god latter da han så seg selv karikert som en bulldog.