MANDAL: — Det finnes regelverk for støy i Støyhåndboka som Mandal kommune vil se nærmere på. Vi er opptatt av å håndtere støyproblematikken på en god måte, sier ordfører i Mandal, Kirsten Huser Leschbrandt som legger til at hun ikke kan annet enn å love at hun allerede har tatt tak i saken, og vil forfølge den. Hun påpeker at hun ikke har fått henvendelser fra de berørte naboene i saken, og kommunen har derfor ikke vært på banen tidligere. I flere år har naboer til utestedene langs elva i Mandal, fra Carpe Diem til Lodsen, klaget over støynivå og manglende kontroll i området. Tirsdag ba de om offentlig hjelp og støtte i kampen om støynivået.- Selv om jeg ikke har fått henvendelser i saken, betyr det ikke at vi ikke skal se på problematikken. Jeg mener folk må ha det levelig i hjemmene sine, folk må kunne leve side og side og ta hensyn til hverandre. Alle har et ansvar for å få det bedre, sier Leschbrandt.I Støyhåndboken heter det blant annet, ifølge ordføreren: Utendørs underholdning med stor lydproduksjon bør foregå i stor avstand fra støyømfiendtlig bebyggelse. Driftstid, antall driftsdager og lydnivå fra høyttalere kan begrenses. Ved arrangement som tillates med stor lydproduksjon bør naboskapet få god forhåndsinformasjon om tidspunkt og varighet.Det er ikke egne forskrifter for utendørs underholdning, men engelske retningslinjer viser til at i boligområder uten sterk biltrafikk, er regelen et maksimalnivå fra musikk på 70 desibel frem til klokken 20.00, og rundt 60 desibel frem til 23.00. Av hensyn til nattesøvnen bør senere drift ikke tillates.I 1990 innførte København kommune en regel om at utendørs konserter ikke skal gi mer enn 75 desibel ved de nærmeste boligene.Oslo kommune innførte i 1988 begrensninger om at konserter bare kan holdes seks ganger per sted per år, og må avsluttes før klokken 23.00.Lokale politivedtekter kan kreve forhåndsgodkjenning for bruk av høyttaler på offentlig sted.Når det gjelder tiltak for å unngå støykonflikt heter det at dansemusikk/diskotek ikke bør tillates i bygninger med boliger - og aldri uten at det foreligger redegjørelse fra akustisk sakkyndig om at byggeforskriftenes krav til lydisolasjon eller lydnivå kan tilfredsstilles.Om musikkrestauranter/diskotek tillates nær boliger, bør det sikres at lydsprendningen dit blir liten. Det er viktig at restaurantenes ventilasjonsanlegg blir så godt dimensjonert at vinduene ikke behøver å åpnes - selv på varme dager. Vinduene i rom med høyt støynivå, bør ikke kunne åpnes. Uønsket lyd

Bedriftslege i Mandal, Stein Grytten, sier at noen tåler lyd og støy godt, mens andre ikke gjør det. - I industrien er det en grense på 85 desibel på åtte timer. Men reglene for nabostøy kjenner jeg ikke til, bortsett fra at verdiene er lavere enn i industrien. I lengden kan støy og bråk påvirke kroppen både fysisk og psykisk. Støy er tross alt uønsket lyd, sier Stein Grytten.hanne.christine.boro@fedrelandsvennen.no