Krevde at seksåring skulle betale morens begravelse