Fikk kompen­sasjon for avlyst arran­gement: Staten krever pengene tilbake

foto