Fortsatt fulle sykehus. Må kutte ned på vikarer.

foto