KRISTIANSAND: Med klatreutstyr som må ha vært laget på fengselsverkstedet, klarte Pantina og en annen innsatt å fire seg de 25 meterne ned fra toppen av Tinghuset.På ekte fjellklatrervis rappellerte de seg ned ved hjelp av karabinkroker som var festet på det provisoriske klatretauet. De hadde laget et sete som de satt på.— Vi antok at luftegården var temmelig rømningssikker. Men der tok vi feil, sier Thor Brekke, fengselsinspektør i Kristiansand kretsfengsel.Flere feil

Mye tyder på at Pantina og den 32-årige medinnsatte må ha planlagt rømningen over lengre tid. Da de gikk ut i luftegården kl. 15.00 julaften, hadde de sannsynligvis alt nødvendig fluktutstyr gjemt på kroppen.Først saget de seg gjennom takgitteret med baufil. Mye tyder på at de i den forbindelse fikk god hjelp av medinnsatte, som også befant seg i luftegården.Deretter festet de klatreutstyret og firte seg ned. 32-åringen brakk benet og ble liggende på taket, mens Pantina forduftet til fots.Kl. 15.20 observerte flere kristiansandere de to rømlingene midt på tinghusveggen.Først klokken 15.25 ble fengselets ansatte informert om at en rømning var i full gang. Da var det for sent.Strengere

Fengselsinspektør Brekke sier at rømningen avdekket minst to interne feil og svakheter. For det første er vaktholdet i luftegården for svakt. Det finnes flere dødvinkler i gården, hvor fengselets personale ikke har oversikt over det som skjer.For det andre fikk fengselets ansatte problemer med sambandsutstyret. Det første betegner Brekke som en systemfeil, mens det andre er en personlig feil.Flukten julaften er den tredje i fengslets historie, og den første fra luftegården. I 1976 klarte en innsatt å flykte. I 1989 firte to rømlinger seg ned fra fengselsverkstedet med en brannslange.