Grunneiere kan tvinges til spleiselag for elvepromenaden