— Det er selvfølgelig fryktelig synd og beklagelig at fotballspillere ikke i større grad tenker på livet etter karrieren på fotballbanen er over. Men det er ikke bare deres feil. Klubbene legger i alt for liten grad opp til at spillerne skal få seg en utdannelse. Etter min mening er det en utbredt ukultur som gjør at mange spillere står på bar bakke etter karrieren, mener Andersen.Og utdyper:- Klubbene for eksempel; de tenker bare på spillerne når de er i klubben. Så lenge spillerne trener og underholder publikum på kampene hver søndag, er klubblederne fornøyd. Men så fort spillerne legger fotballskoene på hylla, er de glemt. Da bryr klubben, som har vært arbeidsgiveren i mange år, seg døyten om hva vedkommende gjør med resten av livet, sier NISO-lederen.Morgan Andersen mener videre at det er tre hovedpunkter som gjør at fotballspillere i norsk 1. divisjon og eliteserie ikke tenker på livet etter fotballkarrieren før siste kamp er spilt:Norske utdanningsinstitusjoner er ikke tilpasset, og har ikke akseptert norsk toppidrett. Andersen mener det ikke finnes noe land i Europa der det er vanskeligere å kombinere idrett med studier enn i Norge.Mange har ikke råd til å ta utdannelse mens de driver idrett.Det å drive toppidrett krever mer og mer både av reising og trening. - Ønsket om å bli best i det man driver med, gjør at mange ikke tenker på noe annet før karrieren er over. Idretten er på mange måter for profesjonalisert, mener Andersen.- Hvordan kan spillernes interesseorganisasjon påvirke unge spillere til å få seg en utdannelse?- Det viktigste skrittet har vi allerede tatt da vi fikk fastsatt i tariffavtalen at alle spillere har rett til utdannelse. Videre jobber vi med et prosjekt som er rettet mot BI. Får vi det i havn vil alle som studerer innen denne retningen kunne jobbe med studiene også når de er i utlandet, sier Andersen.