LILLESAND: Byggesaken på Fjeldalsøy er omstridt. Administrasjonen i Lillesand, regionalavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling har alle gått imot at skuret på 10 kvadratmeter kan rives og erstattes med ei moderne hytte på 90 kvadratmeter. Begrunnelsen er at bygningen på 10 kvm ikke kan betraktes som hytte og at det derfor er snakk om å bygge ei ny i 100-metersbeltet midt i Blindleia.Men politikerne har hatt et annet syn. I 1989 ble det gitt byggetillatelse, men arbeidet ble ikke påbegynt. Tomta på Fjeldalsøy ligger riktignok i 100-metersbeltet, der det er byggeforbud, men det er en rekke hytter på øya allerede, og den nye representerer neppe et hinder for allmennhetens ferdsel.Fylkesutvalget behandlet saken før sommerferien, men valgte å utsette avgjørelsen. Etter forslag fra Ove Perry Gjerde (H) ble det bestemt å dra på befaring for å se hytteskuret og tomta. Forrige tirsdag hadde fylkesutvalget saken oppe igjen, og da foreslo fylkesordfører Oddvar Skaiaa (KrF) at fylkesutvalget ikke skal motsette seg nybygget.Med knappest mulig flertall, fem mot fire, ble fylkesordførerens forslag vedtatt. Det var de samme stemmetallene som i forvaltningsutvalget i Lillesand som ga byggetillatelse.Nå havner saken hos Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dersom byggeprosjektet ikke blir stoppet der heller, vil eierne av tomta kunne sette i gang med å bygge ny hytte så sant de blir enige med byggeadministrasjonen i kommunen om hvordan hytta skal plasseres i terrenget.terje.andersen@fedrelandsvennen.no