KRISTIANSAND: — 10 personer er så langt pågrepet og tre er siktet for blant annet overtredelse av utlendingsloven, sier operasjonsleder Vidar Andersen. Flere av de ti har fått sine forhold avgjort ved forelegg. En er mistenkt for tyveri samt for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge, mens en har bedrevet ulovlig arbeid. En tredje person var på rømmen fra asylmottak.Flere avdelinger i Agder politidistrikt, samt tollvesenet og fylkesskattekontorene er med på den nasjonale aksjonen mot grenseoverskridende kriminalitet.Målet er å avdekke blant annet ulovlig innvandring, menneskesmugling, sprit og narkotikasmugling, prostitusjon, svart arbeid og økonomisk kriminalitet.Stortinget og Politidirektoratet har etter det Fædrelandsvennene erfarer spyttet inn anslagsvis fire millioner kroner til denne kraftinnsatsen i adventstiden. Aksjoner

Noen hundre tusen kroner har havnet i Agder politidistrikt, som er i ferd med å forberede flere målrettede aksjoner, enten alene eller sammen med skattemyndigheter og tollvesen. Næringsmiddelkontrollen kommer også til å delta i kontroller der restauranter og serveringsbedrifter skal under lupen.Andersen ønsker ikke å si noe om hva slags aksjoner som er på gang i Agderfylkene. - Det ville vel ikke vært særlig smart av oss. Vi ønsker i grunnen minst mulig oppmerksomhet rundt denne aksjonen, sier Andersen.Det er likevel klart at politiet allerede har gjennomført planleggingsmøter både med tollvesen og skatteetat. Fylkesskattesjefen i Vest-Agder, Karl Olav Valen, bekrefter at det har vært møter. Han sier at fylkesskattekontorets fokus vil være å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser.- Vi har ikke bestemt når og hvor, men det blir gjennomført stikkontroller i samarbeid med de andre som deltar i aksjonen, sier Valen. Smuglervarer

Per Emil Wikøren, tollkontrollsjef i tollvesenet, sier at tollvesenet vil konsentrere seg om kontroll av ulovlige og avgiftsbelagte varer som kan være i salg rundt omkring.- Jeg tenker spesielt på sprit, kjøtt og tobakk som er smuglet inn i landet, og som omsettes i vårt distrikt, sier WikørenHan vil heller ikke gå i detalj om hva slags aksjoner som er underveis.I følge Politidirektoratet (POD) er alle landets politidistrikt involvert i aksjon Advent. Den skal pågå i noen uker, og trappes ned rundt 15 desember. Men pressetalsmann Runar Kværnen sier at noen aksjoner kan bli forskjøvet til over nyttår.- Vi forsøker nå å sette inn et ekstra støt på en rekke såkalte grenseoverskridende kriminalitetsområder. Vi har opplysninger som viser at denne type kriminalitet er på fremmarsj, sier Kværnen.Det er Kripos som har ledelsen av den landsomfattende aksjonen.