Arbeiderpartiet tapte første slag mot fri elevflyt