Andersen: - Vi var i sjokk

Lars-Erik Andersen forklarte i retten i dag at ranerne som skjulte seg i Smeaheia etter ranet, var i sjokk.