Rapport avdekker: Kristiansand bryter loven i behandlingen av rusmisbrukere

foto