• Feltsykepleier Liv Bente Sunde i Kristiansand kommune opplever daglig konsekvensene av det mangelfulle tjenestetilbudet kommunen har overfor personer med rus- og psykiatriproblemer. FOTO: Steinar Vindsland

Rapport avdekker: Kristiansand bryter loven i behandlingen av rusmisbrukere

Kristiansand kommunes tilbud til tunge rusmisbrukere og psykiatriske pasienter er så mangelfullt at fylkesmannen i Agder mener det er tre brudd på loven.