• Nybygget skal inneholde et bruksareal på om lag 1400 kvadratmeter. Det er planlagt parkering i andre underetasje, forretning, kontor eller bevertning i U1 til andre etasje, og kontorer i tredje til femte etasje. FOTO: Atelier T. Olsen

Fylkeskonservator kritisk til å rive trehus i Markens

Fylkeskonservatoren kaller det hvite trehuset i Markens et «landemerke», og ser helst at investor Ivar Mjåland nektes å rive det.