• Store mengder grus er vasket vekk rundt hovedvannledningen til Kristiansand. Omfattende flomsikring må på plass for å trygge røret. FOTO: Geir Christian Johannessen

Dette bør ikke skje igjen

To ganger det siste året har hovedvannledningen fra Tronstadvann blitt blottlagt på grunn av flom. Det skal helst ikke skje igjen.