Meteorolog hos Agder Energi, Tarjei Breiteig, er ingen optimist når det gjelder fremtidens vær. Han mener det blir mer og mer ekstremt og at vi ikke lenger har store muligheter for å snu utviklingen. Meteorolog hos Agder Energi, Tarjei Breiteig, er ingen optimist når det gjelder fremtidens vær. Han mener det blir mer og mer ekstremt og at vi ikke lenger har store muligheter for å snu utviklingen. Foto: Kristin Ellefsen

– Vi har nådd klimaets «point of no return»