• Br. Thorkildsen sier de har tapt på å bygge ny riksvei 9 over bygda Skomedal. FOTO: Kjetil Nygaard

Lav meterpris på riksvei 9-utbygging: – Entreprenørene lider og blør

Veivesenet forteller om landets laveste meterpriser. Det betaler entreprenørene som bygger riksvei 9 for. De innrømmer at de priser seg for lavt.