Tilstanden til Varoddbrua bedre enn fryktet

Bevegelser i fugene på den gamle Varoddbrua har bekymret Statens vegvesen. Eksperter har undersøkt broa og konkludert med at tilstanden til broa er bedre enn fryktet.