Helse Sør Øst har bestemt at investeringer ved sykehus i Oslo skal prioriteres høyere enn for eksempel nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Helse Sør Øst har bestemt at investeringer ved sykehus i Oslo skal prioriteres høyere enn for eksempel nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Reidar Kollstad

Sterke reaksjoner på utsettelse av akuttbygg