• Striden pågår fortsatt om den gamle kornsiloen i havna. FOTO: Kjartan Bjelland

Reagerer på forslag om endring av Kunstsilo-tomta

Kunstsilo-motstanderne reagerer på at bystyret onsdag skal behandle en reguleringsendring av området for kunstsilo og ny kulturskole som trolig vil senke verdien på området.