• MOBILT KONTOR: Kjøretøyinspektør Thor-Inge Kostøl ved det mobile kontoret hvor Mette Ingebretsen, kjøre- og hviltidsinspektør, har rigget seg til for å skrive ut skriftlige kjøreforbud til trailersjåførene. Bildet er tatt på havneområdet i Kristiansand tidligere i februar i år. FOTO: Tormod Flem Vegge

Dobling i brudd på hviletidsregler

Norske sjåfører står for den største økningen.