Slik er det å kollidere front mot front i 70 km/t

Brannvesenet er blant de første på et ulykkessted. Oppgaven å redde skadede personer ut av bilvrakene.