GRIMSTAD: — Vi har aldri hatt egen hall. Tidligere har vi trent i Holvikahallen og gamle lagerbygg. Forholdene har vært meget dårlige, så dette gleder vi oss veldig til, sier Geir Atle Ås, som er styreleder i GTIF.

Arbeidet med å bygge den nye turnhallen startet 26, juni, og budsjettet er på 22 millioner kroner.

— Vi får en fullverdig hall, med alle fasilitetene vi trenger. Bygget blir på 2400 kvadratmeter, sier Ås.

— Hva vil hallen ha å si for turnmiljøet i Grimstad?

— Mye. Nå har vi sagt nei til flere på grunn av lite kapasitet. Når hallen åpner kan vi få enda flere medlemmer, sier Ås.

I år har GTIF hatt 468 medlemmer i aksjon.

— Med den nye turnhallen kan det tallet dobles, dersom vi skaffer nok trenere, sier Ås.

Det kommer til å gå med rundt 20.000 dugnadstimer i prosjektet. Hallen bygges i Holvika i Grimstad.