• Stor betydning: Ordfører Tore Askildsen mener at et hotell i Mandal vil ha svært stor betydning. Askildsen er svært glad for at Malmø Utvikling er i forhandlinger med en hotellkjede, om bygging på Nedre Malmlø, på nedsiden av Buen Kulturhus. FOTO: Espen Sand

Tror på hotell – er i forhandlinger

Malmø Utvikling er i ferd med å få napp hos en av de store hotellkjedene. Ordfører Tore Askildsen tror på byggestart i 2015.